Cenník

2,90€ / mesačne*

Pre tri rôzne zariadenia (Android, iOS, iNEOS iN5 )

* cena platí v prípade platenej televízie SATROdigital, SATROanalog, SATROsat, Skylink
- k dispozícii sú kanály z predplatených televíznych ponúk, ktoré sú zároveň súčasťou ponuky touchTV. V prípade, že nie ste užívateľom ani jednej z uvedených služieb, cena je 3,90 € / mesačne pre tri mobilné zariadenia.