Cenník

3,90€ / mesačne

Pre tri rôzne zariadenia (Android, iOS, iNEOS iN5 )

* v prípade platenej televízie SATROdigital, SATROanalog, SATROsat alebo Skylink sú k dispozícii
iba kanály z predplatených televíznych ponúk, ktoré sú zároveň súčasťou ponuky touchTV za 2,90 €/mesačne (pre 3 zariadenia).